MMSI-nummer för handportabla enheter

Eftersom det numera finns handportabla VHF-stationer med både GPS och DSC nödfunktion inbyggt, ex.vis vår HX851E, så undrar många hur man ska göra med MMSI-numret.

Eftersom det numera finns handportabla VHF-stationer med både GPS och DSC nödfunktion inbyggt, ex.vis vår HX851E, så undrar många hur man ska göra med MMSI-numret.

Följande gäller. Det är tillåtet att använda ditt befintliga MMSI-nummer som du erhållit för en fast VHF du har i båten, och även lägga in detta i din handportabla VHF. Det rekommenderade är dock att du ansöker om ett nytt MMSI-nummer, speciellt för din handportabla VHF. Detta ska vara kostnadsfritt om det kopplas till ditt befintliga tillstånd. Det går även att ansöka om ett fristående MMSI-nummer som inte följer din båt. Detta kostar.

2013-02-11 14:59