Ansök om MMSI-nummer

Samtliga av våra fasta stationer och vår handapparat HX851E stödjer nödsignalering över radio, så kallad DSC. Detta är ett globalt standardiserat sätt att skicka nödinformation som bygger på att alla har ett eget unikt ID.

Detta unika ID kallas MMSI-nummer, och erhålls per båt. Innan nödfunktionen kan användas så måste du ansökan om och sedan lägga in ditt ID i din radio. Ansökan sker hos Post- och Telestyrelse.

Se bruksanvisningen för information om hur du lägger in MMSI-nummer i din radio.

Läs mer hos PTS:
http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Radiotillstand/Maritim-radio/

2012-05-28 15:32